SMS

Usługa SMS-Banking to produkt służący do uzyskiwania przez klientów banku informacji na temat stanu środków oraz obrocie na rachunku bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku. W usłudze SMS Banking najważniejsze są wygoda i prostota. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu. Usługa SMS-Banking polega na przesyłaniu na telefon komórkowy klienta wiadomości tekstowej, informującej o:

  • wpłatach na rachunek,
  • wypłatach z rachunku,
  • i komunikatów informacyjnych.


Z usługi SMS-Banking mogą korzystać posiadacze rachunków ROR i rachunków bieżących.

Warunkiem korzystania z usługi SMS -Banking jest posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego i wypełnienie krótkiego wniosku.