Bankofon

Jest to aplikacja z której aby klient mógł korzystać musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer modulo klienta w banku oraz posiadać przydzielone mu przez bank czterocyfrowe hasło (PIN).

Dla uproszczenia i wygody korzystania z Bankofonu wprowadzono skrócone numery identyfikujące poszczególne rachunki klienta. Listę skróconych rachunków klient dostaje razem z hasłem dostępu do programu Bankofon.

Jeżeli jakieś rachunki zostały zlikwidowane lub założone nowe, to klient o aktualnych numerach skróconych może dowiedzieć się dostając wydruk z banku lub usłyszeć przez telefon wybierając.

Aplikacja udziela informacji na temat:

  • stan rachunku
  • lista rachunków
  • informacje o usługach dostępnych w banku
  • tabela kursów walut
  • historia operacji
  • karty bankomatowe
  • zmiana hasła dostępu