Stawki Referencyjne

Stawki Referencyjne

WIBOR  1M średni w styczniu 2023 r. 6,90
WIBOR  3M średni w styczniu 2023 r. 6,95
WIBOR  3M średnio-kwartalny za IV kwartał 2022 r. 7,29