WŁADZE BANKU

ZARZĄD BANKU

Józef Tłuczek – Prezes Zarządu

Małgorzata Mach-Noworól – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych

Jakub Starzec – Wiceprezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA

Władysław Daszykowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Myrda – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Emil Józefczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Wiesław Buż – Członek Rady Nadzorczej

Edward Myrda – Członek Rady Nadzorczej

Marek Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

Alfred Szostek – Członek Rady Nadzorczej