Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy udzielany jest na różne cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania. Kwota kredytu uzależniona jest od uzyskiwanych dochodów i zdolności kredytowej. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej. Istnieje możliwość przedterminowej spłaty bez dodatkowych opłat. Dopuszczalne różne formy zabezpieczenia kredytu.