Informacja dotycząca przyszłych zmian w aplikacji mobilnej Nasz Bank wersja 2.0.0

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z podnoszeniem bezpieczeństwa aplikacji mobilnej oraz prac nad jej nową wersją, która zostanie udostępniona dla Państwa w najbliższych miesiącach informujemy, iż od wersji 2.0.0 aplikacja nie będzie obsługiwana przez starsze smartfony. Do jej uruchomienia będzie wymagana wersja 7.0 lub wyższa systemu Android (do tej pory 5.0), oraz wersja 12.0 lub wyższa systemu iOS (do tej pory 9.0).