Invoobill

Invoobill - to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne opłacanie rachunków i faktur. Klient korzystający z Invoobill-a otrzymuje rachunki lub faktury w formie elektronicznej i może regulować je jednym kliknięciem za pośrednictwem internetowego dostępu do swojego konta bankowego. Wraz z rachunkami lub fakturami mogą być również dostarczane inne materiały, które dotychczas przesyłane były w formie papierowej, takie jak bilingi, informacje o ofercie itp. Tego typu usługę określa się jako EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment - elektroniczna prezentacja i płatność rachunków). Usługa BILIX całkowicie eliminuje z obiegu papierowe faktury i rachunki w kontaktach pomiędzy dostawcą usług, a ich odbiorcą.

Regulamin usługi Invoobill